Za poskytnutí fotografie patří velký dík paní Ewě Szeliga - Szeremeta!