Za poskytnutí fotografie patří velký dík paní Ewě Szeliga - Szeremeta! Foto z portrétu plemene v Pes, přítel člověka