Za poskytnutí fotografie patří velký dík paní Ing. Haně Blatoňové!